Referencer

Tak for lån af billeder til:

 

Byhistorisk Samling for Lyngby-Taarbæk Kommune se www.lyngbybib.dk/byhistorisksamling

Hjerl Hede frilandsmuseum se www.hjerlhede.dk

Lokalhistorisk Arkiv for Gentofte Kommune se www.genbib.dk/lokalarkiv

Nationalmuseet se www.natmus.dk

Papirfabrikken Dalum Papir A/S se www.cyclus.dk

Papirmuseet Bikuben se www.papirmuseet.dk

 

 

Tak for et godt samarbejde til:

Lokalhistorisk Arkiv for Gentofte Kommune www.genbib.dk/lokalarkiv

Skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Pædagogisk Center i Lyngby-Taarbæk Kommune, www.pc-ltk.dk

Nationalmuseet se www.natmus.dk

IT-afdelingen på Stadsbiblioteket i Lyngby-Taarbæk Kommune

Medieskolen Lyngby, se www.medieskolen.dk

Ulla Petersen

Marie Hulsrøj

 

Udvikling af sitet lyngbykulturjagt.dk:

Design, skabelon og formidlingselementer:

Tihii Media se www.tihii.com

Cms-systemet Easysite:

InLead Media se www.inleadmedia.dk

 

Illustrator:

Frank Madsen se www.frankmadsen.dk

 

Udvikling af ideer og tekst til Lyngbykulturjagt.dk:

Projektgruppen bestående af:

Louise Tang Eriksen, kommunikationsmedarbejder, Byhistorisk Samling for Lyngby-Taarbæk Kommune

Lise Skjøt-Pedersen, arkivar, Byhistorisk Samling for Lyngby-Taarbæk Kommune

Følgegruppe bestående af:

Rie Clemmensen, børnebibliotekar, Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker

Stine Lund, kulturkonsulent, Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker

Kirsten Plum Tholle, Bibliotekskonsulent, Lyngby-Taarbæk Kommune

Hans Erik Sørensen, IT konsulent, Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker

Lene Correll, lærer, Lindegårdsskolen

Lisbeth Brix, lærer, Lindegårdsskolen

samt

Jeppe Tønsberg, stadsarkivar, Byhistorisk Samling for Lyngby-Taarbæk Kommune

 

redigering af tekster og Billeder til lyngbykulturjagt.dk

Louise Tang Eriksen, kommunikationsmedarbejder, Byhistorisk Samling for Lyngby-Taarbæk Kommune

 

kulturjagt.dk er blevet udviklet i modelprojektet "Alle børn har en kulturarv".

Samarbejdspartnere:

Kulturarvsstyrelsen, Gentofte Kommune, Lokalhistorisk Arkiv for Gentofte Kommune, Kroppedal Museum og Øregaard Museum.

 

Styregruppen for "Alle børn har en kulturarv":

Mette Henriksen, leder af Lokalhistorisk Arkiv for Gentofte Kommune

Ditte Petersen, projektleder, Lokalhistorisk Arkiv for Gentofte Kommune

Lars Buus, museumsdirektør, Kroppedal Museum

Jane Sandberg, museumsdirektør, Øregaard Museum

Birthe Bjerrum, konsulent, Gentoftes Skoleafdeling